fbpx

תקנון ותנאי השימוש באתר

מסמך זה מנוסח בלשון נקבה אך פונה לשני המינים, אנא קראו את כל המידע בזהירות. 

התקנון ותנאי השימוש באתר אשר בבעלות חברת אלוהה א.מ גרופ בע”מ, ח.פ. 515665461, שהינה היבואן הרשמי והבלעדי של דייזי לישראל (להלן: “האתר” או “דייזי” או “דייזי ישראל“) יחולו על כל המבקרת באתר זה ורוכשת באמצעותו את מכשיר הדייזי ו/או משתמשת בשירותי האתר.

כל פעולה המתבצעת ע”י המבקרת או המשתמשת באתר (להלן: “המבקרת” או”המשתמשת” או “הלקוחה” או “הצרכנית”) בין אם הזמנה, רכישה, משלוח או תקשורת בין דייזי ישראל ללקוחה הינה בהסכמת שני הצדדים אשר מטרתה לנהל תהליך של מסחר בחנות המקוונת באופן האיכותי ובסטנדרטים הגבוהים ביותר, בהתאם לתנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה.

על ידי שימוש באתר אינטרנט זה, המשתמשת בו מסכימה להיות מחויבת לתנאים אלו. אם אינך מסכימה, אנא צאי מאתר זה. משתמשים צריכים מעת לעת לסקור תנאים אלו כאשר דייזי ישראל עשויה לשנות אותם מעת לעת.

הצעה וסיכום של חוזה
הצגת המוצרים בחנות המקוונת אינה מייצגת כל הצעה מחייבת מבחינה משפטית, אבל מהווה הזמנה לבצע הזמנות.
על ידי לחיצה על הכפתור “קני עכשיו”/”לרכישת דייזי”/”הזמיני עכשיו”, את שולחת צו המחייב למוצרים המפורטים בדף ההזמנה. חוזה הרכישה ייכנס לתוקף בסיום תהליך התשלום.
שינויים בהיקף ההזמנה והרכישה לאחר כניסת חוזה הרכישה לתוקף מחייבים אישור בכתב של שני הצדדים.

השימוש באחריות המשתמשת בלבד
הרוכשת מצהירה כי הינה מודעת לכך שדייזי אינו אמצעי מניעה אלא מחשבון פוריות. כמו כן, הרוכשת מצהירה כי הינה מודעת לכך שכל אמצעי המניעה או הבקרה ומעקב אחר פוריות האישה הקיימים לשימוש אישי אינם מספקים הגנה של 100% למעט הימנעות מקיום יחסים.
ברכישת דייזי, הרוכשת מצהירה כי הינה מודעת לכך שהמוצר אמין ויעיל ברמת דיוק של למעלה מ99% וכי השימוש במוצר הינו באחריות המשתמשת בלבד וכי הינה מעל גיל 18.
כמו כן, הרוכשת מצהירה כי הינה מודעת לכך שדייזי הינו מכשיר למעקב אחר פוריות האישה ואינו מגן מפני מחלות מין.

הרוכשת או מי מטעמה המשתמשת במוצר מוותרת על כל זכות לאמירה/תלונה/תביעה כנגד דייזי ישראל (חברת אלוהה א.מ גרופ בע”מ) בכל הקשור לנושא השימוש במוצר.

מחיר המוצרים באתר
מחיר המוצר כפי שמוצג בדף הרכישה ובדף התשלום כולל דמי משלוח ומע”מ. המשלוח אינו כולל הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל.

זמני אספקה ומשלוח
לרוב, מועד אספקת המוצרים הינו בין 3 ל 5 ימי עסקים אך יתכן עד 28 ימי עסקים כאשר הביקוש גובר על המלאי. זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א-ה) במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, דייזי ישראל (חברת אלוהה א.מ גרופ בע”מ) יציעו ללקוחה לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה וישיבו לה את מלוא כספה. המשלוח יבוצע באמצעות דואר או שליח לכתובת שהוזנה בדף הרכישה.

מאחר ומדובר במוצר יקר – אין לאשר לחברת השליחויות להשאיר את המשלוח מחוץ לדלת ללא השגחה ובמקרה בו יאושר על ידי הרוכש/ת או מי מטעמו/ה להשאיר את המשלוח בכל מקום ללא מסירה אישית אליו/ה או למי מטעמו/ה, האחריות על מקרי גניבה או נזק למשלוח יחולו על הלקוח/ה. 
 

ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן
בהתאם לסעיף 14 בחוק להגנת הצרכן – ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.
הודעה על הביטול תימסר בדוא”ל/דואר רשום.
בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לפרטים באתר או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספה של הצרכנית יושב לה תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכנית. בנוסף, במידה ונעשתה העסקה בכרטיס אשראי או דרך חברת סולק אלקטרוני אחר והוכיח האתר ללקוחה כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע התשלום המקוון, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי האתר לחייב את הלקוחה גם בתשלום שנגבה ממנו.
בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לפרטים באתר או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספה של הלקוחה יושב לה תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.
המוצר יוחזר לדייזי ישראל באריזתו המקורית.
לדייזי הזכות לתבוע את הצרכנית בשל ירידה בערך המוצר.
דייזי תמסור ללקוחה עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר האתר לחברת האשראי.
כיוון שדייזי הינו מוצר נשי לשימוש אינטימי, לאחר השימוש הראשון בדייזי, לא ניתן יהיה לבטל את העסקה כיוון שדייזי הינו מוצר פסידי תחת הגדרת טובין פסידים שכן הוראות הסעיף לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של טובין פסידים.

בהסכמתך לתקנון זה הינך מאשרת את ההבנה לגבי השימוש הראשון בדייזי ואת המשמעות של מוצר פסידי אשר לאחר השימוש הראשון בו, לא יוכל האתר לספקו ללקוחה אחרת.

אחריות
היצרן מעניק אחריות למשך שנתיים מיום הרכישה.
האחריות הינה טכנית בלבד ואינה תכסה נזק הנגרם מאי שמירה על הדייזי, בין היתר שבירה, נפילה ורטיבות. יש להימנע מלהרטיבו ו/או להפילו ולכן מומלץ להרחיק מהישג ידם של ילדים או בעלי חיים.
האחריות אינה כוללת את הסוללה, מכסה הסוללה והחיישן.
היצרן מספק אחריות שהסחורות מועברות ללא פגמים בייצור. מחוץ לכל אחריות הם פגמים ונזקים שמקורם בפעולות הבאות: בלאי שנגרם על ידי שימוש, שחיקה רגילה ו/או שימוש לא ראוי; טעויות בהפעלת המוצר, פגם או נזק שנגרמו עקב זדון או רשלנות או חוסר זהירות של הלקוחה ו/או מי מטעמה; בין היתר שבירה, נפילה או רטיבות. כמו כן, פעולה בתנאים הלא נכונים או פתיחת המכשיר.
החברה תהיה רשאית לגבות תשלום עבור המשלוח של דייזי במקרים שצוינו לעיל בסעיף זה. אין באמור בסעיף זה כדי להטיל חובה על החברה לתקן את דייזי באחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה.
במהלך תקופת האחריות, היצרן מחויב לתקן מכשירים פגומים ללא תשלום ו/או להחליף אותם עם מכשירים חדשים על פי שיקול דעתו.
תביעות אחריות תקפות רק כאשר הלקוחה דיווחה לחברה על הפגם באופן מיידי ובצירוף תעודת האחריות וחשבונית הרכישה. טענות ברורות מצד הלקוחה ידווחו תוך 7 ימים מהמסירה ע״י דוא״ל או דואר רשום, פגמים נסתרים ידווחו בצורה כתובה ומתועדת תוך 7 ימים מגילוי הפגם ע״י דוא״ל או דואר רשום, בצירוף של תעודת האחריות וחשבונית הרכישה.
על מנת להסיר את הפגם, הלקוחה תעניק לחברה את הזמן וההזדמנות שהחברה חושבת שהוא סביר ליצרן לבצע תיקון או החלפה במקרה שהדבר הכרחי.
האחריות תקפה אך ורק ללקוחה שרכשה באופן ישיר את המוצר מהחברה.

הגנה על הפרטיות
פרטיותך חשובה לנו ואנו מחוייבים להגנת הפרטיות.
כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי אופן הגנת הפרטיות שלנו. מה נעשה עם המידע, במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת מוצר או שירות, נעשה שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה פעולה והמטלות הנגזרות ממנה (כדוגמאת חיוב הלקוחה, שליחת חשבונית/קבלה וכו). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.
המחויבות שלנו לאבטחת מידע. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.
גביית התשלום המקוון מתבצעת באמצעות חברת קארדקום בע”מ המחוייבת גם היא להגנה מירבית ולביצוע תשלומים מאובטחים בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

עגלת קניות

0

אין מוצרים בסל הקניות.

Hit Enter to search or Esc key to close
Call Now Button דילוג לתוכן